7 gyllene placeringsregler

Den som sparar i aktier tar alltid en risk, det pris man får betala för chansen till långsiktigt hög avkastning. Genom att följa vissa regler man sänka risken. Aktiespararna har sju gyllene regler, följ dem och dina chanser att få god avkastning på dina aktier ökar rejält.

Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder – var långsiktig

Det är du som sätter målet för ditt aktiesparande. Ha realistiska förväntningar. Historiskt sett har aktier och aktiefonder gett en genomsnittlig totalavkastning på omkring 10 procent per år. På kort sikt kan aktiers och aktiefonders värde fluktuera kraftigt. Aktier och aktiefonder är därför en långsiktig sparform.

Investera regelbundet

Investera inte hela kapitalet som du avsatt för ditt sparande i aktier och aktiefonder vid ett enda tillfälle. Då riskerar du att köpa dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå från att hoppa ut ur och in i marknaden – det kan ofta medföra stora omkostnader.

Kontrollera riskerna

Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. Då är du mindre exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. Satsa inte heller allt på en fond eller ett fåtal fonder, med alltför snäv inriktning. En spridning mellan branscher och länder ger en minskad exponering mot marknadens risker. Tänk dock på att för många fonder inom en och samma kategori är sämre än en indexfond.

Var försiktig med belåning

Att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar kan leda till stora vinster snabbt men kan också innebära privatekonomisk katastrof. Aktiespararna avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar.

Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt

Det krävs kunskap för att man ska lyckas med placeringar i aktier och aktiefonder. Sträva därför alltid efter att hålla dig informerad om de bolag/aktiefonder du äger aktier/andelar i. Följ med vad som rapporteras om bolagen/aktiefonderna. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Lyssna gärna på råd som andra ger, men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd.’

Gör din egen analys

Köp inte aktier i bolag du inte har undersökt närmare och känner väl till. Detsamma gäller vid köp av aktiefonder. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier/andelar i. Använd Aktiespararnas analysverktyg.

Sätt upp regler för när du ska omplacera

Omplacera när någon av dina aktier/aktiefonder har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, eller när bolaget/aktiefonden inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten. Att alltför ofta ompröva dina investeringar kan skapa onödig stress och leda till felaktiga beslut. Vid omplacering, planera så att du inte betalar skatt i onödan.